Trots op de Liemers

In de Liemers worden koeien gemolken, appels geplukt, asperges gestoken. Heerlijke producten uit onze eigen streek! Op de vruchtbare akkers in de Liemers groeit ook graan. De bakker in het dorp maakt daar lekker brood van en de brouwer bier.

Boeren en tuinders in de Liemers zijn trots op hun bedrijf, trots op de producten die u even later eet of drinkt. En u weet precies waar het allemaal vandaan komt. Niet van de andere kant van de wereld, maar lekker dicht uit de buurt. Dat geeft vertrouwen.

Steeds meer verwerkers kiezen voor landbouwproducten uit de eigen regio. Bijvoorbeeld bierbrouwers, molenaars, pastamakers en koks. Zij kopen hun ingrediënten graag bij boeren en tuinders uit hun eigen omgeving. Omdat ze gaan voor kwaliteit. En omdat ze hun leverancier persoonlijk kennen.

Onze leefomgeving is grootschaliger en complexer geworden. De eenvormigheid neemt toe in onze landschappelijke en sociaal-culturele omgeving. Daardoor voelen wij en velen met ons een toenemende behoefte tot lokale binding. Met elkaar in de lokale gemeenschap en met de directe omgeving van landschap en natuur.

Onze regio de Liemers kenmerkt zich door een grote landschappelijke variatie met een breed palet aan agrarische producten van bijzondere kwaliteit. Die variatie komt voort uit de inventiviteit van onze voorouders om in deze moeilijke omgeving in een levensonderhoud te voorzien. We kennen de tuinderswereld van Groessen en Loo op de lichtere gronden met vollegronds- en kasgroenten en verder de fruitteelt. Ook vinden we er bloemen- en potplantenkwekers. De uiterwaarden en de zwaardere gronden in bijvoorbeeld de Rijnstrangen en het Duivense Broek worden veelal door melkveehouders en vleesveehouders bewerkt. Ook vinden we er akkerbouwers met tarwe, gerst, suikerbieten en aardappelen. Er tussenin en ook op het Didamse zand zijn er varkenshouders en pluimveehouders. Verder zijn er melkgeitenhouders, schapenboeren, kalverhouders en een bedrijf met waterbuffels. Er zijn wijnboeren en oesterzwammenkwekers. Kortom, een grote diversiteit.

Boeren en verwerkers slaan de handen ineen. Samen hebben zij Liemers Trots opgericht. Liemers Trots kiest voor goed eten en goed leven. Voor lekker en gezond voedsel, gemaakt van producten uit ons eigen gebied.